Traditioner

Det finns många bevingade uttryck gällande vandringarna till Santiago de Compostela. El Camino siempre reserva sopresas. Vägen har alltid överraskningar i beredskap. Livet är fyllt av överraskningar, också på kort sikt. Gör man en vandring på hundratals kilometer under flera veckor, får man vara beredd på att oförutsedda saker kommer att hända. Både glada och obehagliga överraskningar. Då gäller det att lära sig leva i nuet med tillit och optimism.Ett annat talesätt lyder: El Camino a cada cual le da lo que necesita. Caminon ger var och en just det den behöver. Det är åtminstone hoppfullt. Den som beger sig i väg på Santiagovandring kommer knappast tillbaka oförändrad. Kanske man kan få just det som man bäst behöver.

Två dagar kvar till avresa. Det gäller att få bordet tomt på jobbet. Samtidigt proviantera för resa med lätt bagage. Se till att det mest nödvändiga finns med. Överväga att lämna det som kanske inte behövs. Lita på att besluten blir bra.

Förberedelser

Caminolitteratur

Det är mycket att tänka på inför en vandring av det längre slaget. En månad med 700 km vandring är ingen enkel sak. Litteraturen är visserligen inte det viktigaste men en del av förveredelsearbetet. Utrustningslista med behövliga kompletteringar och inköp, ruttplan, beställning av flygbiljetter – allt nödvändiga detaljer att tänka noggrannt över.