Förberedelser

Caminolitteratur

Det är mycket att tänka på inför en vandring av det längre slaget. En månad med 700 km vandring är ingen enkel sak. Litteraturen är visserligen inte det viktigaste men en del av förveredelsearbetet. Utrustningslista med behövliga kompletteringar och inköp, ruttplan, beställning av flygbiljetter – allt nödvändiga detaljer att tänka noggrannt över.